Tandretning

Ventelisten til tandretning

Ventelisten er åben for tilgang af patienter (børn og voksne) til tandretning.

Se hvordan du bliver patient her på siden.

Sådan bliver du patient

  • Voksne: For at blive patient på Sektion for Ortodonti, skal patientens tandlæge fremsende en henvisning med udførlig beskrivelse af problemets omfang samt navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer på patienten. Henvisninger sendes til kontaktadressen her på siden.
  • Børn: Børn med mindre tandstillingsafvigelser, der ikke har kunnet tilbydes behandling i kommunal tandpleje, kan kun i begrænset antal tages i behandling på afdelingen. Anmodning om behandling skal være skriftlig og indeholde begrundelse for ønsket, samt oplysning om, hvilken kommune og tandklinik barnet er tilknyttet mht. regelmæssig tandpleje. Anmodningen sendes til kontaktadressen her på siden.

Vi er overgået til digital post - hold derfor øje med din e-boks!

Forløb

Fra modtagelsen af din henvisning til den første undersøgelse (visitationen), skal du regne med ca. 6 måneders ventetid. Efter denne undersøgelse vil der sandsynligvis være være op til 12 måneders ventetid inden starten på behandlingen.

Visitationen består i en grundig undersøgelse foretaget af en specialtandlæge i ortodonti. Denne vurderer derefter, om din tandreguleringsbehandling kan indgå i undervisningen. Hvis dette er tilfældet, bliver du tilbudt behandling. Du vil, så snart der er mulighed for det, blive indkaldt til den egentlige behandling.

Afbud

Ved afbud - ring til klinikken mellem kl. 8 og 11 på tlf. 87 16 74 29.