Orofacial smerte og kæbefunktion

Sådan bliver du patient

For at blive indskrevet som patient på Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion skal vi have tilsendt en henvisning fra din egen tandlæge eller læge.

Du kan ikke blive indskrevet som patient ved blot at sende en mail.

Når Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion har modtaget en henvisning af dig, vil du blive visiteret til et af vores forskellige tilbud. Efterfølgende vil du få besked om dette tilbud, og du vil blive indkaldt til undersøgelse. Har du behov for behandling, vil du blive indskrevet, hvis behandlingen kan indpasses i vores undervisningsprogram eller i et af vores forskningsprojekter.

Varighed

En typisk behandling i vort undervisningsprogram strækker sig gennemsnitligt over ca. 6-8 behandlingsseancer. Dette betyder, at du skal kunne møde til behandling 6-8 gange. Du skal betale et indskrivningsgebyr på kr. 300. Selve behandlingen er gratis, men du skal selv betale for eventuelle tekniske udgifter ved f.eks. bidskinnebehandling.

Behandlingen foregår ugens 4 første dage i tidsrummet kl. 8.00 – 11.00. Du skal hver gang møde på samme ugedag. 

Ventetid

Ventelisten til behandling hos de tandlægestuderende er åben.
I perioder kan ventetiden være lidt længere/lang, og vi har derfor en afbudsliste som du kan blive skrevet op på, hvis du kan komme med kort varsel.

Afbud

Ved gentagne afbud eller ved en udeblivelse vil din behandling blive afbrudt, og du vil blive udskrevet.

Undersøgelser på konsulentbasis

Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion kan desuden i et vist omfang tilbyde undersøgelse på konsulentbasis. Dette afregnes efter satsen for specialtandlægebehandling. Prisen er i øjeblikket på kr. 1.349,86 pr. time, og en undersøgelse vil typisk vare 1½ time. Desuden skal du skal selv betale for eventuelle tekniske udgifter ved f.eks. bidskinnebehandling. Det vil være en af sektionens tandlæger, der står for undersøgelsen.