Information til afviste ansøgere på tandplejeruddannelsen 2021

Hvis du har søgt ind på tandplejeruddannelsen og ikke er blevet optaget, men har brug for vejledning i forbindelse med at skulle træffe valg af enkeltfag eller lignende med henblik på at søge igen næste år, kan du træffe en studievejleder Mette Aakjær fra den 28. juli til den 2. august 2021 mellem kl. 10.00 og kl. 12.00 på telefonnummer 21184217.

Du har også  mulighed for at komme i gang med en anden tandfaglig uddannelse ved at starte på Tandklinikassistentuddannelsens grundforløb 2.
Se mere om dette på
http://dent.au.dk/uddannelse

Ønsker du denne mulighed, kan du tilmelde dig på www.optagelse.dk senest den 10. august 2021. I uge 32 vil du blive kontaktet af Jette Woetmann, som vil aftale en tid til samtale.

Anden studievejledning er mulig fra onsdag den 25. august 2021 på aakjaer@dent.au.dk.

Nyheder fra Health