For patienter

På Tandlægeskolen i Aarhus har du mulighed for at blive behandlet af studerende under uddannelse til tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker. Patientbehandlingerne indgår som en del af studenterundervisningen og foregår under supervision af uddannet fagpersonale.

Tandlægeskolens største prioritet er undervisning, og de studerende har ikke mulighed for at udføre alle typer af behandlinger. Vores patienter indkaldes i prioriteret rækkefølge.

Hvilken behandling har du brug for?

I oversigten kan du se alle behandlingstilbud, og hvem der udfører behandlingen.
Under hvert behandlingsområde finder du information om, hvordan du kommer i betragtning til behandling.

Tandplejer

Klinisk tandtekniker

Tandlæge og/eller tandlægestuderende

Kontakt

Tandlægeskolen
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C 

Telefon 87 16 74 00
Man-fre: kl. 8:00-12:00

Ved alle patientbesøg

Husk at scanne dit sundhedskort på standerne ved tandlægeskolens indgang for at melde din ankomst.

Helprotesepatienter søges

Vores venteliste er åben. Kontakt os på tlf. 8716 7400 (man.-tors., dog ikke ugerne 29-30-31)