Børne- og ungetandpleje

Vi undersøger og behandler aldersgruppen fra 0 til 18 år. Behandlingen foregår i et tæt samarbejde mellem færdiguddannede tandlæger, tandlægestuderende på sidste årgang og tandplejerstuderende.   

Sådan bliver du patient


 • Via Tandplejen Aarhus
  Sektion for Pædodonti (børneafdelingen) har en samarbejdsaftale med Tandplejen Aarhus om behandling af børne- og ungepatienter. Vi har udelukkende patienter tilknyttet, der kan behandles i forbindelse med sektionens undervisning af studerende. 
  Behandlingen er gratis.

 • Via henvisning
  Børne- og ungepatienter med særlige odontologiske problemstillinger eller behov kan henvises til Sektion for Pædodonti (børneafdelingen). Dette gælder uanset bopælskommune. 
  Henvisningen sker gennem den tandlæge, du er tilknyttet. Henvisende tandlæge kan benytte henvisningsblanketten
  Det er et krav, at barnets hjemkommune dækker udgifter (der indhentes kaution) foranlediget af henvisningen.

Kontakt Sektion for Pædodonti, hvis du har spørgsmål angående muligheden for at blive tilknyttet som børne- og ungepatient.