Kroner, broer og proteser

Patientbehandling

Sektion for Protetik er ansvarlig for den kliniske undervisning i behandling med kroner, broer, delproteser og helproteser, inklusiv tanderstatninger der sidder fast ved hjælp af implantater.

Sådan bliver du patient

  1. Du kan henvende dig og blive skrevet på Fællesklinikkens venteliste. 
  2. Du kan blive henvist fra egen tandlæge.  Henvisningen skal være skriftlig med oplysning om, hvilken behandling der ønskes.

Al patientbehandling i forbindelse med den kliniske undervisning af tandlægestuderende foregår som en del af undervisningen på Fællesklinikken.  

Behandling på Fællesklinikken

På Fællesklinikken behandler vi patienter med:

  • tandkødsbetændelse og paradentose, huller i tænderne (caries) og behov for rodbehandlinger
  • guldindlæg, kroner, broer eller aftagelige proteser

Som ny patient starter du oftest med undersøgelser på Behandlingsplanlægningsenheden.
Der er normalt ½-1 års ventetid på at komme ind til visitation.

Henvisning fra egen tandlæge

Sektion for Protetik foretager i meget begrænset omfang behandlingsplanlægning og/eller behandling af særlige patientkategorier eksempelvis implantatbehandling. Dette kræver dog altid, at patientens tandlæge fremsender en henvisning med udførlig beskrivelse af problemets omfang samt navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer på patienten. Vi kan desværre blive nødt til at afvise henvisningen på grund af begrænset kapacitet.

Betaling

Alle behandlinger med kroner, broer og proteser på Fællesklinikken og Sektion for Protetik er forbundet med en egenbetaling til dækning af materialeudgifter, f.eks. tandteknisk arbejde og tandimplantater. I nogle få tilfælde kan vi tilbyde behandling udført af en tandlæge mod yderligere betaling af arbejdsløn m.m.