Strategi

Forskning

 • Forøge antallet af forskningsområder i den internationale elite
 • Sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og styrke samarbejde
 • Tiltrække flere eksterne bevillinger

Talent

 • Tilbyde talentudvikling på højeste internationale niveau
 • Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter
 • Tilbyde talentforløb fra bachelorniveauet

Uddannelse

 • Udvikle uddannelsernes kvalitet efter højeste internationale standarder
 • Uddanne dimittender med stærke kompetencer
 • Imødekomme de studerendes diversitet

Viden

 • Intensivere samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor
 • Konsolidere og udvide universitetets uafhængige myndighedsbetjening
 • Styrke udbuddet af efter- og videreuddannelser
 • Styrke bidraget til civilsamfundets udvikling