Om instituttet

Mission

Instituttets mission er at fremme befolkningens sundhed i tænder, mund og kæber gennem forskning, uddannelse og talentudvikling på højt internationalt niveau, samt at formidle til og interagere med det omgivende samfund inden for fagområdet.

Vision

Instituttets mission om at fremme borgernes sundhed i tænder, mund og kæber, opnås gennem

 • at være et internationalt førende videncenter indenfor odontologi og oral sundhed og for at indgå i tværfaglige aktiviteter med henblik på at kvalificere indsatsen for at forbedre borgernes sundhed i tænder, mund og kæber samt den orale helserelaterede livskvalitet.
 • at være internationalt anerkendt for at koble forskningsbaseret viden og praksis
 • at forske i de odontologiske fagområder og styrke videngrundlaget indenfor forebyggelse og sundhedsfremme, diagnostik, kontrol af sygdomsaktivitet samt behandling af tand-, mund- og kæbesygdomme
 • at have forskningsmæssige karriereveje for det samlede odontologiske felt og et attrakktivt forskningsmiljø baseret på mangfoldighed, tværfaglighed og samarbejde på tværs af sektoren kombineret med spidskompetence og specialisering
 • at uddanne det "odontologiske team" - bestående af tandlæger, specialtandlæger, tandplejere, kliniske tandteknikere og tandklinikassistententer - til at være kompetente, samarbejdende og reflekterende udøvere af deres profession til gavn for borgernes sundhed i tænder, mund og kæber
 • at være et attraktivt og mangfoldigt studiested for alle uddannelser med en høj grad af aftagertilfredshed
 • at sikre at instituttets uddannelser til enhver tid matcher samfundets aktuelle behov
 • at være et center for efter- og videreuddannelse af tandlæger, specialtandlæger, tandplejere, kliniske tandteknikere og tandklinikassistenter
 • at tilstræbe, at de odontologiske aspekter indgår i forskningsprojekter og sundhedsindsatser, der er målrettet borgernes generelle sundhed
 • at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, udvikle og fastholde højt kvalificerede medarbejdere, og hvor samarbejdet bygger på tillid, ligeværdighed og respekt

Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på IOOS 2021 og frem

jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, kapitel 2, §5-10

På Aarhus Universitet arbejdes der kontinuerligt med uddannelseskvalitet på alle niveauer jf. beskrivelse af ”Uddannelseskvalitet – kvalitetssystemer på Aarhus Universitet”. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på IOOS følger samme årlige struktur (data, dialog, opfølgning) som de øvrige uddannelser på AU.

Note: Aarhus Universitets kvalitetspolitik (link) er opdateret i foråret 2022, og erhvervsuddannelsernes indikatoroversigt og datarapport vil blive tilpasset denne fra 2023. 

Årshjulet for kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne giver et konkret overblik over forløb, ansvarsfordeling, og sammenhæng med vejledning om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde.

Indikatoroversigten gennemgår hvilke data indgå i kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne, og hvordan disse forholder sig til Aarhus Universitets overordnede indikatorer for kvalitetsarbejdet på de forskningsbaserede uddannelser. 

Hvert år per 1. marts offentliggøres datarapporten, som opsummerer resultater for erhvervsuddannelserne på IOOS. Datarapporten er det indledende delelement i kvalitetssystemets årlige cyklus fra at beskrive data, over analyse i dialog, til handlingsanvisning. 

2023:

 • Handleplan for 2023/2024 udarbejdes ikke, da erhvervsuddannelserne lukke på IOOS per august 2023. 
 • Datarapporten 2023 findes her

2022:

 • Handleplan for 2022/2023 finde her
 • Datarapporten 2022 findes her

2021:

 • Handleplan for 2021/2022 findes her. Status på handleplanen opdateres efter statusmødes i juni 2022 (godkendelse forventes endelig i august).
 • Datarapporten 2021 findes her