Tandretning

Ventelisten til tandretning

OBS: Der er i øjeblikket lukket for tilgang af patienter (børn og voksne) til Tandretning. Hold øje med denne side, hvor det vil fremgå, når ventelisen er åben igen. 

Sådan bliver du patient

  • Voksne: For at blive patient på Sektion for Ortodonti, skal patientens tandlæge fremsende en henvisning med udførlig beskrivelse af problemets omfang samt navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer på patienten. Henvisninger sendes til kontaktadressen her på siden.
  • Børn: Børn med mindre tandstillingsafvigelser, der ikke har kunnet tilbydes behandling i kommunal tandpleje, kan kun i begrænset antal tages i behandling på afdelingen. Anmodning om behandling skal være skriftlig og indeholde begrundelse for ønsket, samt oplysning om, hvilken kommune og tandklinik barnet er tilknyttet mht. regelmæssig tandpleje. Anmodningen sendes til kontaktadressen her på siden.

Vi er overgået til digital post - hold derfor øje med din e-boks!

Forløb

Når vi modtager din henvisning, fremsender vi en bekræftelse både til dig og din tandlæge med en vurdering af, hvor lang tid der cirka vil gå, før du kan forvente en indkaldelse til den første undersøgelse og dermed står du på venteliste til visitation.

Visitationen består i en grundig undersøgelse foretaget af en specialtandlæge i ortodonti. Denne vurderer derefter, om din tandreguleringsbehandling kan indgå i undervisningen. Hvis dette er tilfældet, bliver du tilbudt behandling. Du vil, så snart der er mulighed for det, blive indkaldt til den egentlige behandling.

Afbud

Ved afbud - ring til klinikken mellem kl. 8 og 11 på tlf. 87 16 74 29.

Ventetid

Fra modtagelsen af din henvisning til den første undersøgelse (visitationen), skal du regne med ca. 12 måneders ventetid. Efter denne undersøgelse vil der sandsynligvis være en kortere ventetid inden starten på behandlingen.