Om at være patient

Den første undersøgelse

Forventningsafstemning

Den første undersøgelse foregår som oftest i Behandlingsplanlægningsenheden. Ved undersøgelsens start, beder vi dig underskrive denne forventningsafstemning.

Den første undersøgelse er gratis, og den tager 1 - 2 timer.

Patientjournal

Ved undersøgelsen opretter vi en patientjournal, og vi foretager en undersøgelse af tænder, mundhule og kæber. Det kan være nødvendigt, at du får taget et røntgenbillede, inden vi udarbejder et forslag til behandling.

Beslutning om indskrivelse som patient

Efter undersøgelsen tager vi stilling til, om vi kan tage dig ind som patient, og hvilken behandling, vi evt. kan tilbyde dig.

Du får som patient grundig information om resultaterne af undersøgelsen.

Hvis du kan indskrives til behandling på Tandlægeskolen, skal du have foretaget røntgenundersøgelser og yderligere en grundig klinisk undersøgelse, inden din endelige behandlingsplan kan udarbejdes.

Overtøj og skabe

Du må ikke tage overtøj med ind på klinikkerne.

I nærheden af venteværelserne er der garderobeskabe, som kan aflåses, og hvor overtøj kan opbevares mod pant på 10 kr.

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at møde til den aftalte tid, beder vi dig om at melde afbud så tidligt som muligt.

Ved afbud skal vi have oplyst dit navn og fødselsdato - og også meget gerne journalnummer.

Ring: 87 16 74 38 (telefonen er åben man-tors kl. 7.30-12.00). Efter kl. 12 kan du kontakte klinikreceptionen på klinikreceptionen@dent.au.dk

Det er meget vigtigt at melde afbud. Den studerende, som behandler dig, kan så udnytte sin kliniktid så effektivt som muligt.

Hvis du melder afbud gentagne gange eller udebliver fra behandling, bliver du udelukket fra yderligere behandling. Behandlingen må så færdiggøres ved din egen tandlæge.

Betaling

Det koster ikke noget at komme til visitation eller indledende undersøgelse på Tandlægeskolens fællesklinik.

Hvis du bliver indskrevet til en eller flere behandlinger, skal du betale et indskrivningsgebyr. Gebyret anvendes til at dække udgifter til éngangsartikler og røntgenundersøgelse.

Desuden skal man betale for nogle typer af behandlinger. Denne betaling dækker materialeudgifter og udgifter til det arbejde, som udføres på tandtekniske laboratorier:

 • store plastfyldninger
 • endodontiske behandlinger/rodbehandlinger
 • protese- og krone/bro-arbejde
 • tandreguleringsarbejde
 • behandling på Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion

Sektion for Kæbekirurgi: Ved alle former for kirurgiske indgreb udført af studerende skal du betale et indskrivningsgebyr samt et beløb til dækning af udgifterne til kirurgisk opdækning og éngangsartikler. Læs om, hvordan du bliver patient og om undersøgelse og behandling på siden her.

Du bliver altid informeret om betalingens størrelse, inden behandlingen påbegyndes.

Der udarbejdes prisaftale, som du skal underskrive.

Når du udfylder navneblanketten ved indskrivningen som patient, skriver du også under på, at du er villig til at betale for materialer og omkostninger i forbindelse med behandlingen.

Vejledende prisliste til studenterbehandlinger kan ses her: PRISLISTE 2023. Behandlingerne er tilskudsberettigede fra Sygeforsikringen Danmark.

OBS: Der bliver opkrævet rykkergebyr og renter ved for sen betaling.

Hvor på Tandlægeskolen foregår behandlingen?

Behandlingsplanlægningsenheden

Som ny patient starter du oftest med undersøgelser på Behandlingsplanlægningsenheden.

Behandlingsplanlægningsenheden finder du på 2. etage.


Fællesklinikken

På Fællesklinikken behandler vi patienter med:

 • tandkødsbetændelse og paradentose, huller i tænderne (cariesangreb) og behov for rodbehandlinger
 • guldindlæg, kroner, broer eller aftagelige proteser

Fællesklinikken finder du på 2. og 3. etage.


Specialklinikker

Hvis din behandling ikke hører under Fællesklinikken, vil den foregå i regi af en anden specialklinik. Du får besked om, hvor undersøgelse og behandling foregår, når du kommer i kontakt med den behandlende enhed.


Egen tandlæge

Tandlægeskolen kan ofte kun påtage sig dele af en behandling.

Den øvrige behandling og de regelmæssige eftersyn skal derfor ske hos din egen tandlæge, selvom du er patient på Tandlægeskolen.

Hvornår foregår behandling?

Behandling finder sted mandag til fredag mellem kl. 8 og 14, altid efter aftalt tid.

Vi tilstræber at tage hensyn til hvilke tidspunkter, der passer dig bedst som patient.

Tandlægeskolen er lukket på:

 • lørdage, søn- og helligdage
 • i skoleferier
 • juli og august måned
 • grundlovsdag, 5. juni
 • mellem jul og nytår

Ventetid i behandlingsforløbet

Når du er indskrevet som patient på Tandlægeskolen, er det ikke sikkert, at skolen kan tilbyde behandling med det samme.

Hvis det ser ud til, at der vil gå for lang tid, før behandlingen kan begynde, kan du blive opfordret til i stedet at få behandlingen udført hos din egen tandlæge.

Da patientbehandlingen indgår som en del af studenterundervisningen, skal du som patient være indstillet på, at behandlingen tager væsentligt længere tid på Tandlægeskolen end hos en privat tandlæge.

Der vil også kunne forekomme pauser i behandlingen, eller udsættelse af dele af behandlingen.