For patienter

På Tandlægeskolen i Aarhus har du mulighed for at blive behandlet af studerende under uddannelse til tandlæge, tandplejer, klinikassistent og klinisk tandtekniker. Patientbehandlingerne indgår som en del af studenterundervisningen og foregår under supervision af uddannet fagpersonale.

Tandlægeskolens største prioritet er undervisning, og de studerende har ikke mulighed for at udføre alle typer af behandlinger.  

Hvilken behandling har du brug for?

I oversigten kan du se alle behandlingstilbud, og hvem der udfører behandlingen.
Under hvert behandlingsområde finder du information om, hvordan du kommer i betragtning til behandling.

Tandplejer

Klinisk tandtekniker

Tandlæge og/eller tandlægestuderende

Kontakt

Tandlægeskolen
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C  

Telefon: 87 16 74 00
Man-tors kl. 8:00-14:45

Ved alle patientbesøg

Husk at scanne dit sundhedskort på standerne ved tandlægeskolens indgang for at melde din ankomst.

OBS: Nye parkeringsregler i Aarhus Kommune

Vær opmærksom på, at man fra torsdag d. 8. april 2021 skal betale for at parkere på Vennelyst Boulevard og i Høegh Guldbergsgade/Ø-gaderne. Dette fremgår af opsatte skilte og på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Parkering med betaling eller tidsbegrænsning i Aarhus Midtby

Placering af p-automater_Ø-gaderne-rh (aarhus.dk)

Patientparkering

Ved Tandlægeskolens hovedindgang er der enkelte parkeringspladser, inkl. fire handicappladser. Herudover må du som patient holde alle de steder på universitetets område, hvor der står ”Medarbejderparkering” på Park-Zone skiltene. Parkeringstilladelsen gælder dog ikke til i forvejen reserverede båse, så læs skiltene grundigt, der hvor du holder.

Du skal huske at registrere din bil, når du scanner dit sundhedskort ved ankomst. Parkeringstilladelsen gælder, så længe din behandling varer – dog max. 5 timer.

Sker det alligevel, at du får en bøde, så henvend dig i Informationen på 1. etage eller i Klinikreceptionen på 2. etage, hvor vi forsøger at hjælpe. Det er dog dit eget ansvar, at du registrerer bilen med korrekt registreringsnummer, holder inden for P-båsens linjer osv. (jf. ovenfor)

I størstedelen af Ø-gadekvarteret tæt ved Tandlægeskolen er der zone-parkering. Hold øje med skiltene i området.

Helprotesepatienter søges

Vores venteliste er åben. Kontakt os på tlf. 8716 7400 (man.-tors., dog ikke ugerne 29-30-31)