Sektion for Oral Økologi

Velkommen til Sektion for Oral Økologi.

Vi beskæftiger os med forskning og forskningsbaseret teoretisk og klinisk undervisning inden for en række fagområder. Vores medarbejdere har individuelle ansvarsområder, der spiller synergetisk sammen på tværs af fag- og forskningsområder. Du finde mere detaljeret information om vores forskning her: Oral økologi og inflammation (au.dk)

Cariologi

Vi beskæftiger os med forskning og undervisning inden for tandsygdomslære med hovedvægt på caries og carieskontrol.

Vi stiller specialkompetence til rådighed for Rigspolitiets Identifikationsberedskab, for Vestdansk Odontologisk Landsdels- og Videncenter samt for Sundhedsstyrelsen.

Uddannelse

Vi underviser i caries, erosion, resorption, dental fluorose og andre tanddannelsesforstyrrelser, samt i carieskontrol, fyldningsterapi, æstetisk tandpleje og retsodontologi.

Klinisk koordinator

Parodontologi

Vi beskæftiger os med forskning og undervisning inden for faget Parodontologi - sygdomme i tændernes støttevæv.

Vores største prioritet ligger i studenterbehandlingen, og de tandlægestuderende udfører på sidste del af studiet parodontalbehandling i tæt samarbejde med skolens tandlæger. De studerende har ikke mulighed for at udføre alle typer parodontalbehandlinger, og derfor kan vi i nogle tilfælde ikke tilbyde studenterbehandling.

Parodontalbehandling i studenterregi er mere tidskrævende end behandling i praksis. I nogle behandlingsperioder skal man komme 1-2 gange om ugen, mens man i andre perioder skal komme sjældnere.

Forskning

Vi arbejder med klinisk, translationel, mikrobiologisk og epidemiologisk forskning inden for parodontologi. Vores forskningsaktiviteter dækker aspekter af diagnose, epidemiologi, ætiologi og behandling af parodontale sygdomme.

Fagkoordinator

Klinisk koordinator

Julie Pajaniaye

Studieadjunkt

Pædodonti

Fagområdet pædodonti er en tværfaglig disciplin, som omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Vi beskæftiger os med forskning og undervisning inden for Pædodonti.

Derudover stiller vi vores specialkompetence til rådighed for Vestdansk Odontologisk Landsdels- og Videnscenter.

Forskning

Vi har stor interesse i alle områder af pædodontien, men har for nuværende særligt fokus på årsagsforhold og behandling af parodontitis hos børn og unge samt mineraliseringsforstyrrelser hos børn og unge.

Uddannelse

Prægraduat

På børne- og ungeklinikken uddanner vi tandlægestuderende i at opnå kompetencer og kliniske færdigheder på børne- og ungeklinikken. I det videnskabsteoretiske spor formidler vi evidensbaseret viden inden for alle emner af pædodontien.

Vi har et tæt samarbejde med Tandplejen Aarhus i forbindelse med patientbehandling.

Postgraduat

Vi afholder oplæg, konferencer, workshops og efteruddannelsen inden for alle odontologiens faggrupper.

Specialklinik for Pædodonti

Vi udfører faglig sparring samt diagnostik og behandling af henviste børne- og ungepatienter inden for alle områder af pædodontien i tæt samarbejde med relevante kollegaer fra andre fagområder inden for odontologien.

Vi tilbyder ligeledes mikrobiologisk analyse som led i udredning, diagnostik og behandling af børne- og ungepatienter.

Vi indgår i den Højtspecialerede Behandlingsenhed (HSBE), hvor vi behandler børn henvist fra Vestdansk Odontologisk Landsdels- og Videnscenter.

Anatomi og Histologi

Vi underviser og forsker i fagområderne Anatomi og Almen og Oral Histologi. Viden om den orale anatomi og histologi under sunde forhold er en vigtig forudsætning for at kunne forstå sygdomme i vævene, og er et essentielt udgangspunkt for forskningen samt for at kunne diagnosticere og udføre sygdomskontrol. 

Epidemiologi og Biostatistik

Uddannelse

Vi underviser med det formål at sætte den studerende i stand til at redegøre for basale statistiske metoder og epidemiologiske principper, der ligger til grund for klinisk odontologisk forskning.

Forskning

Vores forskning tager sigte på at belyse brugen af tandlægeydelser i såvel befolkningen som helhed som i specielle grupper. Ved brug af data fra adskillige nationale registre undersøger vi bl.a. sammenhængen mellem visse systemiske sygdomme og brugen af tandplejen. Det videre mål er at opnå bedre information om, hvorledes og til hvem tandplejeydelserne allokeres.

Mikrobiologi og Immunologi

Vi undervisere de studerene I generel og medicinsk mikrobiologi, immunologi, hygiejne og oral mikrobiologi.

Kontakt

Sektionsleder

Forskningskoordinator