Sektion for Oral Radiologi og Endodonti

Om sektionen

Vi beskæftiger os med forskning og undervisning inden for oral radiologi og endodonti. Vi tilbyder også røntgenundersøgelser og diagnostik af tænder og kæber hos patienter henvist internt og eksternt fra tandlæger eller tandplejere.

Sektionen er kendetegnet ved et højt niveau af teamwork blandt højtspecialiserede og fagligt dygtige medarbejdere. Sektionens videnskabelige medarbejdere har gennem årtier sat et solidt aftryk på forskningen og uddannelsen i de respektive fagområder både nationalt og internationalt.

Vi stiller vores specialkompetence til rådighed for Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Retslægerådet samt for Sundhedsstyrelsen.

Oral Radiologi

Forskning

Aarhus Universitet er anerkendt internationalt for at levere banebrydende forskning inden for oral radiologi, og flere forskere fra fagområdet har publiceret artikler, der både er velciterede, og som har dannet grundlag for procedurer, guidelines og videreudvikling af røntgenudstyr. Lige nu forsker vi særligt i anvendelsen af CBCT til forskellige diagnostiske og behandlingsmæssige formål, samt i hvordan vi kan optimere optagelsen og producere billeder af høj kvalitet. Som den første tandlægeskole i verden har vi på Aarhus Universitet installeret en dental MR-skanner. Skanneren danner nu grundlag for forskning, der skal kvalificere, hvordan dental MR kan anvendes i fremtiden.

Uddannelse

Vi har ansvar for undervisning i oral radiologi dels som selvstændigt kursus på bacheloruddannelsen i odontologi, dels tværfagligt på kandidatuddannelsen i odontologi i fagene endodonti, dentoalveolær kirurgi, implantologi og pædodonti. På det kliniske afsnit underviser vi tandlægestuderende i at foretage både intra- og ekstraorale røntgenoptagelser på patienter henvist fra andre fagområder i tandlægeuddannelsen.

Klinik

Røntgenklinikken har åbent hver dag for henvendelse ang. røntgenoptagelser af tænder og kæber. Røntgenoptagelserne bliver foretaget af sektionens tre røntgenfotografer.

Vi tilbyder mod betaling diverse røntgenoptagelser og beskrivelse samt beskrivelse af tilsendte røntgenbilleder eller skanninger.

Endodonti

Vi fokuserer forskningen inden for fagområdet endodonti på disse områder:

  • Diagnostik: vurdering og validering af diagnostiske metoder og disses effekt på behandlingsvalg og behandlingsresultat i forbindelse med endodontisk behandling.
  • Epidemiologi: fokus på beskrivelse af sygdomsudvikling og udbredelse, behandling af endodontisk sygdom samt på at analysere sammenhæng mellem endodontisk sygdom og behandling med generelle sygdomme og socio-demografisk udvikling.

Vi har et omfattende internationalt netværk, hvori vi bl.a. samarbejder om udvikling af internationale kliniske retningslinjer ved behandling af endodontisk sygdom.

Uddannelse

Vi har ansvar for undervisning i endodonti på bachelor- og kandidatuddannelsen i odontologi. De(t) overordnede mål for undervisningen i endodonti er, at den studerende skal:

  • opnå kendskab til og forståelse for pulpa-dentinorganets anatomi, fysiologi og patologi
  • blive i stand til at forstå og anvende diagnostiske og terapeutiske tiltag inden for fagområdet endodonti i forbindelse med behandling af patienter.

I forbindelse med den kliniske træning anvender vi bl.a. operationsmikroskoper som didaktisk hjælpemiddel til at visualisere behandlingssekvenser og elementer.  

Fagområdekoordinator

Forskningskoordinator

Kontakt

Sektion for Oral Radiologi og Endodonti
Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C
Vis adressen på et kort

Telefon: 93 50 80 01
E-mail: dorthe.vilhelmsen@dent.au.dk 

Åbningstider:
Mandag - torsdag 8.00-15.50
Fredag 8.00-12.30

Tidsbestilling i røntgenklinik

Klinikken: 21 84 47 73
Åbningstid alle dage kl. 7.30-14.00

E-mail: rtgklin@dent.au.dk