Funktion, smerte og rehabilitering

Det er afgørende for vores livskvalitet, at vi kan spise, synke, tale, trække vejret og bevæge kæberne uden smerte eller ubehag. Vi forsker i, hvordan vi opretholder eller opnår god orofacial funktion.

Hvad forsker vi i

Vi er specialiserede i diagnostiske metoder til at vurdere orofacial smerte og funktionsnedsættelse med henblik på at forstå det komplekse trigeminale system og de deraf følgende negative konsekvenser for både individet og samfundet. Vi studerer unormal vækst og rehabilitering af mistet eller begrænset orofacial funktion ved hjælp af digitale teknologier og avancerede ortopædiske, protetiske, kirurgiske og ortodontiske teknikker.

Hvem er vi

Vi er 13 forskere, der arbejder på tværs af odontologiske discipliner, oral sundhed, medicin og biomekanik. Vi danner forskningssamarbejde med andre medicinske specialer og med sundhedsvæsenet i Danmark og internationalt.

Strategisk forskningskoordinator