Visionsprocessen for de tandfaglige uddannelser starter nu

I begyndelsen af oktober tager ca. 70 interessenter til workshop på Sandbjerg Gods for at indlede processen med at skabe en vision og et strategisk grundlag for de tandfaglige uddannelser på Institut for Odontologi og Oral Sundhed. Målet er at fremtidssikre uddannelserne gennem nytænkning.

Nu er det IOOS’ tur til at fremtidssikre uddannelserne gennem en visions- og strategiproces.

Alle uddannelser på Health skal igennem et større udviklingsarbejde for at sikre, at uddannelserne matcher den virkelighed, dimittenderne kommer ud i også om mange år. Medicinuddannelsen startede visionsprocessen i foråret, og nu er det de tandfaglige uddannelser på Institut for Odontologi og Oral Sundheds (IOOS) tur til at fremtidssikre uddannelserne gennem en omfattende visions- og strategiproces.

De tandfaglige uddannelser er professionsrettede mod erhvervene tandklinikassistent, klinisk tandtekniker, tandplejer, tandlæge og laboratorietandtekniker, og derfor udgør klinisk træning en stor del af uddannelserne. Men ifølge prodekan for uddannelse, Charlotte Ringsted, skal uddannelserne ikke kun give de tandfaglige dimittender de fornødne her-og-nu kompetencer til at træde ud på arbejdsmarkedet og direkte ind på klinikkerne:

”Dimittenderne fra de tandfaglige uddannelser skal selvfølgelig have kernekompetencerne i orden, men de skal også kunne bidrage til den fortsatte udvikling af faget, af sundhedsteknologierne og af hele sektoren. Vi skal være på forkant med samfundets behov inden for tand- og mundhulesundhed og være gearet til en fremtid, vi ikke kender. Der er derfor, vi sætter hele visions- og strategiprocessen i gang.”

Begynder med kernefagligheden

Udviklingsarbejdet indledes med en workshop på Sandbjerg Gods d. 4.-5. oktober i år. Ca. 70 interessenter er inviteret, og deltagerne repræsenterer bl.a. aftagere og fagorganisationer samt studieledere, undervisere, forskere og studerende fra IOOS. Fremtidsperspektivet er i fokus, og målet er at få input til, hvordan IOOS bedst uddanner dimittenderne til morgendagens behov inden for tand- og mundhulesundhed.

”I første omgang handler det ikke så meget om uddannelsernes strukturelle rammer. Vi begynder mere overordnet med kernefagligheden og de fremtidige behov i samfundet. Det er hele det ’mindset’, der skal gennemsyre den måde, vi tilrettelægger kurser og undervisning på og får vores studerende bragt i spil i udviklingen af deres egen faglighed,” siger Charlotte Ringsted.

På baggrund af workshoppen bliver der formuleret en vision og et strategisk grundlag for uddannelserne, som sendes i høring til en bred kreds. De to studienævn på IOOS behandler herefter visionen og det strategiske grundlag og vurderer, om der er behov for at tilpasse uddannelserne og studieordningerne. Udviklingsarbejdet ledes af en styregruppe og bistås af en følgegruppe, som skal sikre løbende sparring under hele processen.

Unik mulighed for nytænkning

Visions- og strategiprocessen på IOOS kommer til at strække sig over flere år. Ifølge institutleder på IOOS, Siri Beier Jensen, er timingen god:

”Vi samlede alle de tandfaglige uddannelser under ét institut for et år siden. Det giver os en helt unik mulighed for at nytænke de tandfaglige uddannelser og sammen udvikle en fremtidsvision for, hvordan vi skærper de forskellige professioner, og hvordan vi skaber synergi inden for det tandfaglige team.”

Visions- og strategiprocessen omfatter ud over instituttets fem grunduddannelser også perspektivet i mulige overbygningsuddannelser bl.a. forskeruddannelse, specialuddannelserne i ortodonti og tand-, mund-, og kæbekirurgi for tandlæger, diplomuddannelsen i oral helse for tandplejere og akademiuddannelsen i odontologisk praksis for tandklinikassistenter.

”På den måde tænker vi karrierevejene og den kontinuerlige efteruddannelse ind, som i fremtiden får stor betydning for de fagprofessionelle, fordi den faglige og samfundsmæssige udvikling går så stærkt,” siger Siri Beier Jensen og understreger: ”Vi vil være med til at præge de tandfaglige uddannelser fremover, og det kan vi i kraft af, at vi, som et af få steder i verden, har samlet alle uddannelser om sundhed og sygdom i tænder og mundhule under samme tag og sammen kan formulere en vision for fremtiden.”

Kontakt

Prodekan for uddannelse, Charlotte Ringsted
Aarhus Universitet, Health
Mobil: 93508222
Mail: charlotte.ringsted@au.dk