Personer med type 2-diabetes har dårlig tandsundhed

Resultater fra en midtjysk befolkningsundersøgelse viser, at personer med type 2-diabetes har dårligere tandsundhed end resten af befolkningen - og at egenbetaling samtidig er en stopklods for tandlægebesøg. Billigere eller gratis tandbehandling kan være et godt sted at starte, siger Annelli Sandbæk, enhedschef på Steno Diabetes Center Aarhus.

Personer med type-2 diabetes oplever at have dårligere tandsundhed end andre, viser forskning fra Steno Diabetes Center Aarhus. God tandbehandling kan gøre det lettere for personer med diabetes at regulere blodsukkeret - og dermed mindske risikoen for komplikationer til sygdommen Foto: Colourbox

"I dag kan personer med diabetes få en gratis øjenundersøgelse for at forebygge diabetisk øjensygdom. Billigere eller gratis tandbehandling kan være et godt sted at sætte ind for også at forebygge sygdom i mund og tænder hos denne befolkningsgruppe." siger Annelli Sandbæk, der er enhedschef på Steno Diabetes Center Aarhus og professor i folkesundhed på Aarhus Universitet.

Hvis man har type 2-diabetes, er der en større risiko for, at man også har dårlige tænder og tandkødsbetændelse. Det viser resultaterne fra en stor spørgeskemaundersøgelse i Region Midtjylland – Helbred i Midt – hvor man har spurgt borgere både med og uden diabetes om deres fysiske og psykiske helbred.

Deltagerne blev blandt andet bedt om at vurdere deres egen tandsundhed, og hertil svarede 37 procent af personerne med type 2-diabetes, at de havde dårlig tandsundhed, hvorimod det gjorde sig gældende for 24 procent af deltagerne uden diabetes. Efter at tallene var blevet justeret for andre faktorer viste det sig, at personer med type 2-diabetes havde næsten 50 procent øget risiko for at have dårlig tandsundhed.

Jo lavere uddannelsesniveau folk havde, jo værre beskrev de deres tandsundhed. Risikoen for dårlig tandsundhed var størst for personer med folkeskole som højeste gennemførte uddannelsesniveau, og risikoen aftog i takt med højere uddannelsesniveau.

Egenbetaling skaber ulige adgang til tandlægen

Forskning fra Steno Diabetes Center Aarhus viser også, at egenbetaling på tandlægeydelser kan betyde, at færre personer med type 2-diabetes kommer afsted til tandlægen.

"Vi kan se en tydelig social ulighed i sundhed, når det kommer til spørgsmålet om, hvem der bruger tandlægen i Danmark. Disse uligheder forværres, hvis man har type 2-diabetes", siger Anneli Sandbæk, der er enhedschef på Steno Diabetes Center Aarhus og professor i folkesundhed på Aarhus Universitet.

"I dag kan personer med diabetes få en gratis øjenundersøgelse for at forebygge diabetisk øjensygdom. Billigere eller gratis tandbehandling kan være et godt sted at sætte ind for også at forebygge sygdom i mund og tænder hos denne befolkningsgruppe".

"Generelt mangler der opmærksomhed på sammenhængen mellem type 2-diabetes og tandsundhed. Både i den almindelige befolkning og blandt dem, der arbejder i sundhedsvæsenet", siger Annelli Sandbæk.

Personer med type-2 diabetes oplever at have dårligere tandsundhed end andre, viser forskning fra Steno Diabetes Center Aarhus. God tandbehandling kan gøre det lettere for personer med diabetes at regulere blodsukkeret - og dermed mindske risikoen for komplikationer til sygdommen. Download

Ny stor undersøgelse i gang

Resultaterne om tandsundhed blandt personer med og uden diabetes kommer fra spørgendersøgelsen Helbred i Midt, hvor man har stillet borgere i Region Midtjylland spørgsmål om en række forskellige sundhedsområder med det formål at blive bedre til at forebygge og behandle kroniske sygdomme.

Undersøgelsen blev første gang gennemført i 2020, og nu er man netop gået i gang med den anden store undersøgelse, hvor ca. 130.000 borgere i Region Midtjylland – heraf en del, der tidligere har deltaget - har fået en invitation til undersøgelsen i deres e-Boks. Her vil personer med og uden diabetes også blive spurgt til deres tandsundhed.

Sammenhæng mellem diabetes og tand- og mundsundhed

Diabetes og tand- og mundsundhed påvirker hinanden, fordi:

  • Koncentrationen af sukker i spyttet stiger ved højt blodsukker, hvilket øger risikoen for huller i tænderne.
  • Diabetes reducerer tandkødets modstands­dygtighed, hvilket øger risikoen for tandkødsbetændelse.
  • Betændelsestilstande i kroppen, herunder tandkødsbetændelse, får blodsukkeret til at stige, hvilket kan påvirke blodsukkerreguleringen.
  • Når man behandler problemer med tænder eller mund, eksempelvis tandkødsbetændelse, vil mange med diabetes opleve, at blodsukkeret bliver lettere at regulere, fordi betændelsestilstanden ikke længere påvirker blodsukkeret.
Kilde: Videncenter for Diabetes

Resultaterne om tandsundhed kommer fra spørgeundersøgelsen Helbred i Midt – et stort forskningsprojekt, som indsamler viden om livet med kronisk sygdom i Region Midtjylland og følger udviklingen over 10 år. Nu har forskere fra Steno Diabetes Center Aarhus netop inviteret ca.130.000 midtjyder til at svare på en ny stor spørgeundersøgelse. Fra venstre på billedet: Annelli Sandbæk, Else-Marie Dalsgaard, Kasper Norman og Lasse Bjerg. Download

Bag om forskningsresultaterne

Studietype: Spørgeskema- og registerbaseret tværsnitsstudie
Ekstern finansiering: Nej (Steno Diabetes Center Aarhus er delvist finansieret af en donation fra Novo Nordisk Fonden)
Interessekonflikt: Forsker har ikke deklareret nogen interessekonflikt i forbindelse med studiet
Link til videnskabelig artikel: https://doi.org/10.1016/j.pcd.2023.07.001


Studietype: Registerbaseret tværsnitsstudie
Ekstern finansiering: Nej (Steno Diabetes Center Aarhus er delvist finansieret af en donation fra Novo Nordisk Fonden)
Interessekonflikt: Forsker har ikke deklareret nogen interessekonflikt i forbindelse med studiet
Link til videnskabelig artikel: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2023.110982

Kontakt

Annelli Sandbæk
Enhedschef og professor
Steno Diabetes Center Aarhus
Tlf: +45 2128 2073
mail: anesnd@rm.dk