Health uddeler fuldt finansierede ph.d.-stipendier til 11 forskere

To gange om året uddeler fakultetet fuldt finansierede ph.d.-stipendier til talentfulde forskere med en lovende karriere foran sig. Årets første pulje er nu fordelt, og 11 forskere kan se frem til at blive indskrevet som ph.d.-studerende på Health.

Et fuldt finansieret ph.d.-stipendie dækker tre års løn og studieudgifter. Her er årets 11 modtagere.
Et fuldt finansieret ph.d.-stipendie dækker tre års løn og studieudgifter. Her er årets 11 modtagere. Foto: Simon Fischel, AU Health.

Opdateret fredag den 5. juli kl. 12:25

Efter publiceringen af denne artikel er redaktionen desværre blevet gjort opmærksom på en fejl. Mathilde Diekema har valgt at takke nej til at modtage et fuldt finansieret stipendium, da projektet støttes med et DDSA-fellowship. Derimod modtager Isabella Gringer Rousing fra Institut for Folkesundhed et 4+4-stipendium til projektet "Towards Improved Continuity of Care: Strengthening Organizational Health Literacy in Danish Primary Care" vejledt af professor Per Kallestrup.

Fem af de nye ph.d.-studerende er tilknyttet Institut for Biomedicin, fire er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, en er tilknyttet Institut for Odontologi og Oral Sundhed, og den sidste hører under Institut for Folkesundhed.

Ni af de studerende modtager fulde fakultetsstipendier, mens to modtager fuldt integrerede ph.d.-stipendier, også kendt som 4+4. Og emnerne spænder vidt – fra banebrydende behandlinger af Alzheimers til langsigtede følger af smitte med Covid-19.

Om fakultetets fuldt finansierede ph.d.-stipendier

  • Fakultetet uddeler fuldt finansierede ph.d.-stipendier to gange om året på baggrund af åbne opslag. Det præcise antal ph.d.-stipendier bliver fastlagt forud for hver uddelingsrunde.
  • Uddelingen af ph.d.-stipendierne er baseret på en række bedømmelseskriterier og Stipendieudvalgets ekspertvurderinger af ansøgernes kvalifikationer, talent og projekt.
  • Stipendieudvalget er udpeget af dekanen og fungerer som rådgivende organ. Udvalgets medlemmer repræsenterer den akademiske diversitet på Health.
  • Et fuldt finansieret ph.d.-stipendie dækker tre års løn og studieudgifter.

Næste uddelingsrunde finder sted i slutningen af efterårssemestret.

De nye ph.d.-studerende er:

Mathilde Diekema, Insitut for Klinisk Medicin

Titel: Enhancing Circulating Tumor DNA Detection in Whole Genome Sequencing Data through Deep Generative Modelling.

Hovedvejleder: Professor Jakob Skou Pedersen.

Om ph.d.-projektet: Projektet sigter mod at gøre det nemmere at påvise cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) i blodet, hvilket kan hjælpe med tidlig kræftopsporing og overvågning. Ved hjælp af generative modeller og en teknik kaldet DREAMS vil Mathilde Diekema skelne mellem støj og reelle kræftsignaler i data fra patienter. Målet er at udvikle en præcis metode til at identificere små mængder ctDNA og dermed forbedre tidlig diagnosticering af kræft.

Sara Derosa, Insitut for Klinisk Medicin

Titel: Neuronal specific induction of p75NTR ectodomain shedding as a novel approach to neutralize adverse effects of amyloid-beta peptide in Alzheimer’s Disease.

Hovedvejleder: Lektor Heidi Kaastrup Müller.

Om ph.d.-projektet: Sara Derosa undersøger Alzheimers sygdom og fokuserer på p75 neurotrofinreceptoren (p75NTR), som medvirker til at nedbryde hjernen og dens funktioner. Projektet sigter mod at forstå, hvordan proteinet NSG1 påvirker p75NTR-kløvning, og om p75NTR-kløvning kan være en potentiel behandling for Alzheimers.

Hossein Mohammad Rahimi Khansari, Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Titel: Leveraging Deep Learning to Improve Cone Beam CT Image Quality, Reduce Patient Radiation Exposure and Enhance Diagnostic Capabilities.

Hovedvejleder: Lektor Ruben Pauwels.

Om ph.d.-projektet: Ph.d.-projektet sigter mod at forbedre kvaliteten af cone-beam computed tomography (CBCT-billeder), der anvendes i tandlægepraksis. I projektet vil Hossein Khansari skabe en deep learning-model, der skal forbedre opløsning, kontrast og støjreduktion i CBCT-billeder, og han vil validere modellens evne til at opdage vertikale rodfrakturer i udtrukne tænder. Formålet er at forbedre CBCT-billeddannelse, øge diagnostisk nøjagtighed og reducere strålingseksponering.

Franziska Winzig, Institut for Biomedicin

Titel: Gene correction of autophagy variants identified in patients with viral CNS infection and inflammation.

Hovedvejleder: Professor Trine Mogensen.

Om ph.d.-projektet: Projektet har til formål at demonstrere, at autofagi er en innovativ beskyttelsesmekanisme i antiviral forsvar i hjernen. Gennem helgenomsekventering skal Franziska Winzig afdække nye genetiske årsager til medfødte immundefekter hos patienter. Det gør hun ved hjælp af en hjernecellemodel afledt af stamceller, som simulerer det defekte miljø.

Frederik Cosedis Enevoldsen, Institut for Klinisk Medicin

Titel: Linking Inflammation and Coronary Artery Disease in Patients with Rheumatoid Arthritis - Two Cardiac CT cohorts.

Hovedvejleder: Viceinstitutleder for forskning og klinisk lærestolsprofessor Ellen Margrethe Hauge.

Om ph.d.-projektet: Frederik Cosedis Enevoldsen forsker i sammenhængen mellem inflammation og åreforsnævring i hjertet hos patienter med leddegigt. Patienter med leddegigt har en øget risiko for hjertesygdomme, og målet er at undersøge sammenhængen mellem de to sygdomme med udgangspunkt i leddegigtpatienter via to store kohorter.

Emilie Dam Rosenberg, Institut for Biomedicin

Titel: A framework to establish classes of pathogenic SORL1 variants allowing tailored personal medicine for Alzheimer’s disease.

Hovedvejleder: Lektor Olav M. Andersen.

Om ph.d.-projektet: Dette ph.d.-projekt handler om Alzheimers sygdom, som er kendetegnet ved hukommelsestab og nedsatte kognitive evner. Variationer i proteinet SORLA øger risikoen for Alzheimers, og baseret på eksperimentelle parametre skal Emilie Dam Rosenberg  undersøge, om mutationstyperne i SORLA-proteinet kan adskilles. Sammenholdt med genetiske data vil det hjælpe med at forklare, hvorfor sygdommen bryder frem i forskellige aldre.

Kristoffer Torp Hansen, Institut for Folkesundhed

Titel: Unveiling COVID-19: Are the sequelae comparable to those of other infections and does reinfection impose an additional risk to post-acute sequelae.

Hovedvejleder: Lektor Bodil Hammer Bech.

Om ph.d.projektet: Kristoffer Torp Hansen forsker i post-akutte følger af COVID-19 og deres indvirkning på folkesundheden. Tidligere studier har sammenlignet COVID-19-følger med influenza, men har kun inkluderet indlagte personer og givet begrænset information om reinfektion. I projektet bliver symptomer efter COVID-19 sammenlignet med andre infektioner, herunder deres indvirkning på sygefravær, lige som effekten af COVID-19-reinfektion bliver undersøgt.

Jesper Frank Andersen, Institut for Biomedicin

Titel: Secretin is a potent vasodilator of the vas efferens: a novel, physiological regulator of GFR.

Hovedvejleder: Professor Jens Georg Leipziger.

Om ph.d.-projektet: Dette ph.d.-projekt fokuserer på blodets bevægelse i nyren og nyrens filtrationsevne, som er reguleret af systemiske og lokale signaler. Fejlregulering kan føre til flere nyre- og systemiske sygdomme. Jesper Frank Andersen skal undersøge hormonet sekretin som en mulig reguleringsmekanisme og dens kliniske relevans ved diabetisk nyresygdom og relaterede hjertekomplikationer.

Zofija Frimand, Institut for Biomedicin

Titel: Towards treating fatty infiltration in skeletal muscle.

Hovedvejleder: Lektor Antoine de Morree.

Om ph.d.-projektet: Zofija Frimand forsker i kardiometaboliske sygdomme som diabetes og fedme, der er kendetegnet ved fedtinfiltration i skeletmuskulaturen. Mekanismerne bag fedtinfiltration er stort set ukendte, hovedsageligt på grund af manglen på gode dyremodeller. Projektet sigter mod at karakterisere fedtinfiltration i menneskelig muskel og afdække de underliggende mekanismer ved hjælp af en dyremodel baseret på bjørne.

På én gang studerende og videnskabelig medarbejder.

Det er virkeligheden for flere og flere ph.d.-studerende, der bliver indskrevet på den såkaldte 4+4-ordning. Den indebærer, at den studerende begynder på ph.d.-studiet et år inde i kandidatuddannelsen og gør den sidste bid af uddannelsen færdig under ph.d.-forløbet. Modtagerne af de fuldt integrerede ph.d.-stipendier, også kendt som 4+4, er:

Elisabeth Solmunde, Institut for Klinisk Medicin

Titel: Late breast cancer recurrence: risk factors and clinical course.

Hovedvejleder: Professor Deirdre Cronin Fenton.

Om ph.d.-projektet: I ph.d.-projektet undersøger Elisabeth Solmunde sene tilbagefald af brystkræft hos de omkring 70.000 kvinder, der lever med brystkræft i Danmark. Cirka 75 % overlever mindst 10 år efter diagnosen, men mekanismerne og det kliniske forløb af sent tilbagefald er stadig uklare. Ved at bruge landsdækkende registre, validerede algoritmer og avancerede epidemiologiske metoder skal projektet blandt andet udvikle en model til at forudsige risikoen for tilbagefald.

Sofie Krarup Thomsen, Institut for Biomedicin

Titel: Pentose Phosphate Pathway Implication on Prostate Cancer Progression.

Hovedvejleder: Lektor Martin Kristian Thomsen.

Om ph.d.-projektet: Sofie Krarup Thomsen forsker i prostatakræft, der er den mest almindelige kræftform hos mænd. Sygdommen starter ofte som en langsomt voksende sygdom, der ikke kræver øjeblikkelig behandling, men som kan udvikle sig til en aggressiv form. Forståelsen af overgangen fra langsomt voksende til aggressiv kræft er afgørende, og i projektet benytter Sofie Krarup Thomsen forskellige teknikker til at analysere molekylære ændringer i tumorvæv for at forstå, hvordan metaboliske interventioner hæmmer tumorvækst.

I alt er 13 Studerende blevet tilbudt stipendier i denne omgang, men en enkelt modtager af et fuldt finansieret ph.d.-stipendie og en modtager af et fuldt integreret ph.d.-stipendie har valgt at takke nej.