Health-uddannelse får internationalt kvalitetsstempel

Specialtandlægeuddannelsen i ortodonti er netop optaget i ’The Network of Erasmus Based European Orthodontic Postgraduate Programmes’. Den internationale blåstempling betyder, at uddannelsen er en af Europas allerbedste.

Den treårige specialtandlægeuddannelse i tandregulering er blevet optaget i NEBEOP med sjældent få anmærkninger. Foto: Simon Fischel, AU Health

I Sektion for Ortodonti er de lige nu rigtig glade. Efter fem års prøvemedlemskab er videreuddannelsen i tandregulering, som hører under Institut for Odontologi og Oral Sundhed, nemlig blevet fuldgyldigt medlem af det prestigefulde selskab ’The Network of Erasmus Based European Orthodontic Postgraduate Programmes’ (NEBEOP).

Optagelsen afspejler, at specialtandlægeuddannelsen opfylder de mange og ganske strenge kvalitetskrav, der stilles til uddannelsen – blandt andet til forskningsbaseret undervisning, til kompleksiteten i det kliniske arbejde og til antallet af behandlinger, som de studerende foretager under videreuddannelsen.

”Det er et kæmpe kvalitetsstempel af videreuddannelsen, og det viser, at IOOS ligger i toppen af de europæiske uddannelsessteder,” siger prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach.

Optagelse til UG med kryds og slange

Lektor Peter Stoustrup er leder af den treårige specialtandlægeuddannelse, som er én af Healths få internationale uddannelser og i modsætning til fx Københavns Universitet optager og uddanner specialtandlæger fra hele verden.

Peter Stoustrup har stået i spidsen for den store ansøgningsproces, som har taget godt et halvt år. Ansøgningen inklusive bilag var på mere end 200 sider, og i marts kom en mindre NEBEOP-delegation på ’site visit’ for at tilse instituttets faciliteter og interviewe både ledelse, medarbejdere og videreuddannelsesstuderende. Det hele mundede ud i en rapport og en indstilling til NEBEOP’s bestyrelse, som nu har annonceret Aarhus Universitets fuldgyldige medlemskab.

”Det er en holdindsats og et skulderklap til hele sektionen, som gennem de sidste 30 år har været med til at skabe en internationalt anerkendt videreuddannelse og et unikt forsknings- og uddannelsesmiljø for både medarbejdere og studerende her i Aarhus,” fortæller Peter Stoustrup, der også er leder af Sektion for Ortodonti.

Han er ikke alene stolt af blåstemplingen, men også af de usædvanligt få anmærkninger, der fulgte med optagelsen. Ifølge sektionslederen er det uhyre sjældent, at en optagelse går så glat.

Ikke en lukket klub for de få

Peter Stoustrup forklarer, at tandregulering de sidste 15-20 år er blevet big business, hvorfor mange private specialuddannelser er skudt op rundt om i verden. NEBEOP-programmet blev derfor etableret i 2008 som en måde at skille fårene fra bukkene og kvalitetssikre specialtandlægeuddannelsen i ortodonti ved at skabe en slags europæisk ’golden standard’.

Derfor er kravene til optagelse mange og uddannelsesinstitutionernes dokumentationsarbejde omfattende, men ifølge Peter Stoustrup er NEBEOP ikke en lukket klub for de få. Der er tværtimod plads til mange flere:

”Det er svært at blive medlem af NEBEOP, og medlemskabet skal genvurderes hvert tredje år, men målet er at få så mange uddannelser som muligt med. Det højner uddannelseskvaliteten og giver dygtigere specialtandlæger over hele verden. Det er i alles interesse, ikke mindst patienternes.”

Kontakt

Lektor og sektionsleder Peter Stoustrup
Aarhus Universitet, Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Mobil: 20 85 95 88
Mail: pstoustrup@dent.au.dk