Laboratorieydelser, inden for mikrobiologi, molekylærbiologi, celledyrkning,
materialeforskning, histologi og 3D printning

Hvilken service tilbyder vi?

Vi tilbyder en bred vifte af laboratorieydelser, inden for mikrobiologi, molekylærbiologi, celledyrkning, materialeforskning, histologi og 3D printning.

Laboratorierne er bemandet med højt specialiserede laboranter/bioanalytikere, alle med mange års erfaring inden for såvel deres respektive specialer som i samarbejde med interne og eksterne forskere om planlægning og udførelse af videnskabelige arbejder.

Hvem kan benytte denne service?

Faciliteten står til rådighed for alle forskere ved Aarhus Universitet samt andre universiteter, regioner, kommuner, hospitaler og erhvervslivet.

Vi indgår gerne i forskningssamarbejder, og laboratoriets medarbejdere vil være behjælpelige med at etablere kontakt til instituttets forskere.

Kontakt

Laboratorieservices


Mikrobiologi

 • Dyrkning af bakterier og svampe, risikogruppe I og II (aerobt, anaerobt, CO2, nitrogen)
 • Identifikation af bakterier ved dyrkning i/på selektive medier
 • Fremstilling af medier og reagenser
 • Mulighed for frysetørring af bakterier samt opbevaring i -80°C fryser
 • Bakteriers vækstkurver, via spektrofotometriske målinger
 • Resistensbestemmelse af bakterier
 • Biokemiske test af bakterier
 • Biofilm-forsøg
 • Patologiske "svampeskrab" ved PAS-farvning
 • Vandanalyser, prøvetagning og test af vandkvalitet af dentalunits, ubehandlet og behandlet vand i huset
 • Oprensning af DNA fra grampositive og gramnegative bakterier
 • Bakterielle adhæsionsforsøg i flow-celler ved konfokalmikroskopi
 • pH-målinger i den ekstracellulære matrix

Celledyrkning

 • Celledyrkning
 • ELISA
 • SDS-PAGE
 • Western Blot

Molekylærbiologi

 • Oprensning af DNA fra grampositive og gramnegative bakterier samt svampe
 • PCR
 • RT-PCR
 • Fluorescens-in-situ hybridisering (FISH) 

Dental materialeforskning og kemisk analyse

Kemi:

 • målinger af anioner såsom fosfat, klorid, nitrat, sulfat og fluorid i diverse materialer som tandpasta, spyt, læskedrikke mm.
 • målinger af kationer, såsom calcium, magnesium og kalium
 • målinger med ion-kromatograf og ion selektive elektroder
 • pH

Dental cement:

 • ISO-standardmetoder til målinger af dental cement
 • afbindingstid
 • filmtykkelse
 • fugtighed, optagelse af fugt
 • fluorid-afgivelse
 • radiopacity

INSTRON® 3366 maskine til test af dentale materialer

 • kompressionsstyrke af diverse dentale materialer
 • strækbarhed af dentale emner
 • vedhæftningsstyrke såsom dentale bånd, kroner, stifter, ortodontisk tråd mm.

  

Histologi

 • Fremstilling af snit i hårdt og blødt væv
 • Skæring af paraffinsnit i blødt eller afkalket væv (2-7 µm)
 • Skæring af plasticsnit i uafkalket hårdt væv (herunder røntgen) (4-9 µm)
 • Savesnit i uafkalket hårdt væv med og uden implantater (forskellige maskiner med hver deres fordel). Nedslibning (ned til 50 µm)
 • Farvning af snit (rutinefarvninger, specialfarvninger)
 • Statistik på måleresultater
 • Tilskæring af vævsblokke

Molekylær Histologi

 • Fremstilling af savesnit af ikke-indstøbte tænder 
 • Nedslibning af ovenstående snit (til <100 µm)
 • Mikroradiografi af slebne snit
 • Indstøbning og snitning plastindstøbt væv (hovedsageligt blødt eller afkalket væv) – 1-2µm eller evt. tyndere
 • Røntgenoptagelser til brug for kontrol af vævets afkalkningsgrad
 • Præparation til Scanning Elektronmikroskopi (SEM)
 • Præparation til Transmissionselektronmikroskopi (TEM)
 • Fluorescens-in-situ hybridisering (FISH) 
 • Immunfarvninger

3D print

 • Design og print til forskning, ex Flow-celler

Mikroskopi og billedbehandling

 • Lys og fluorescens-mikroskopi
 • Mikroskopering af snit, histomorphometri
 • Fotografering i høj kvalitet – makroskopisk, mikroskopisk
 • Billedbehandling, opsætning af billeder og figurer til artikler

Andre opgaver

 • Support til instituttets klinikker, ex sterile afvejninger, fortyndinger    
 • Varetager bortskaffelse af instituttets kemikalie- og risikoaffald
 • Opsamling, håndtering og opbevaring af saliva
 • Udvikling af nye metoder og optimering
 • Blodprøvetagning
 • Assistance ved dyreforsøg
 • Databehandling i forbindelse med forsøg
 • Vedligeholdelse af udstyr samt administration og opdatering af arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer anvendt af tandlæge- og tandteknikerstuderende på færdighedslaboratorierne
 • Kvartalsvis kontrol af alarm- og ventilationsfunktion på stinkskabe på hele instituttet

Praktiske oplysninger


Pris

Forskningslaboratorierne er tilgængelige for eksterne og interne projekter på følgende vilkår:

 • Interne projekter IOOS  
  • Der betales for materialer. Det anbefales, at instituttets forskere udarbejder projektansøgninger i samarbejde med Forskningslaboratorierne, herunder udarbejdelse af budgetter for det arbejde, der ønskes udført i laboratorierne.   
 • Forskningssamarbejder 
  • Der betales for materialer. Andre omkostning afstemmes i samarbejde med instituttets involverede forskere.   
 • Eksterne projekter
  •   Pris udregnes ud fra universitetets retningslinjer.

Kontakt David Kraft for at få et prisestimat.

Booking

Hvis du er interesseret i at bruge Forskningslaboratorierne, så skriv venligst en kort beskrivelse af dit projekt samt hvilken type bistand, du har behov for. Send dette til

     David Kraft: dck@dent.au.dk

Eller kontakt en medarbejder for yderligere information.

Forskningslaboratorierne sigter mod at afholde et indledende møde inden for to uger for at fastslå det præcise omfang af projektet.

Udstyrsliste

 • Ion kromatograf,  761 Compact IC Metrohm    
 • Materiale test udstyr, INSTRON 3366

 • Autoklave, Laboklav 55MSX
 • Centrifuger, Sorvall ST 8R & Eppendorf 5810
 • Spectrofotometer, DeNovix DS11 & V-3000PC
 • Aria MX real time PCR system
 • Nucleocounter
 • Tissuelyser II
 • Lafbænke, Nordic Safe Esco Class II BSC
 • CO2 inkubatorer, Binder & Thermo scientific Midi 40
 • -80 grader fryser, Forma 900 series 
 • Plate reader, EL800
 • Kolonitæller, Interscience Scan 100
 • Inverteret Olympus mikroskop med DP72 kamera
 • Edwards coating system E306A (kulcoater)
 • Bio-Rad SEM coating system (sputtercoater)

Mikrotomer

 • Reichert Jung polycut E (uafkalkede blokke)
 • Leica RM 2255 (små uafkalkede blokke + afkalkede blokke)
 • Reichert Jung 2050 - (afkalkede blokke)
 • Reichert Jung ultracut E (ultramikrotom)

Save til hårdt væv/implantater

 • Leiden sav - meprotech
 • Exakt sav
 • Leitz 1600 - indstøbt samt uindstøbt væv

Slibemaskiner

 • Exakt slibemaskiner
 • Struers knuth-rotor-2

Om os

Forskningslaboratorierne er etableret i 2014 under Institut for Odontologi og Oral Sundhed.

Den daglige ledelse varetages af Lektor David Kraft, som alle interesserede er velkomne til at henvende sig til.


Artikler

2020

2019

2018

2017

Billeder