Forskning

Målsætning

Overordnet er det målsætningen, at Instituttets forskning skal være patientnær, hvorved forstås, at forskningen skal tage udgangspunkt i kliniske problemstillinger, medvirke til en øget forståelse for årsagsforhold samt styrke evidensen for effekten af forebyggelse, diagnostik og behandling.

Forskningen må derfor være baseret på et udbredt samarbejde mellem de odontologiske discipliner samt relevante medicinske specialer.

Forskningsområder

Instituttet driver primært forskning indenfor følgende seks hovedområder:

Forskningscentre

Instituttet er enten en del af eller samarbejder med følgende centre:

Forskningsstrategi

For at leve op til målsætningerne om indsats indenfor de seks hovedområder, vil instituttet:

  • videreudvikle projekter i forskningsteams på tværs af instituttet og i samarbejde med eksterne nationale og internationale partnere under hensynstagen til fakultetets satsningsområder: molekylær medicinsk forskning, translationel forskning og sundhedstjenesteforskning;
  • arbejde videre på en fællesudnyttelse af instituttets laboratioriefaciliteter bl.a. ved gennem et udvalgsarbejde at skabe oversigt over tilgængeligt apparatur og metoder;
  • ved nyansættelse samt gennem videreuddannelse af instituttets laboranter og bioanalytikere sikre at kvalifikationer fuldt ud matcher aktuelle forskningsstrategier.

Forskningsbaseret undervisning

I overensstemmelse med fakultetets strategi skal instituttet sikre, at undervisningen er forskningsbaseret. En engageret opfyldelse af dette krav medfører efter instituttets opfattelse, at den aktuelle underviser som hovedprincip driver forskning inden for vedkommendes undervisningsområde. Bl.a. for at opretholde forskningsbaseret undervisning indenfor samtlige odontologiske fagområder er samarbejde omkring projekter både nationalt og internationalt en nødvendighed.