Klinisk tandtekniker

Den kliniske tandtekniker behandler patienter, som har brug for tandproteser. Uddannelsen foregår kun i Århus og er en overbygning på uddannelsen som klinisk tandteknikerassistent, der foregår på Tandteknikerskolen i København. Uddannelsen er koncentreret om kliniske teorifag, patientbehandling og laboratoriearbejde.

Den kliniske tandtekniker skal have praktisk håndelag, æstetisk sans og besidde evne til at skabe en god kontakt til det enkelte menneske.

Den kliniske tandtekniker kan blive ansat hos en klinisk tandtekniker eller en tandlæge. Efter et års ansættelse kan den kliniske tandtekniker få autorisation til at drive egen klinik eller indgå i klinikfællesskab.

Patientbehandling og arbejde på laboratorie
Som klinisk tandtekniker behandler du patienter, som har brug for tandproteser. Har patienten stadig nogle af sine egne tænder fremstiller du en delprotese. Det sker i samarbejde med en tandlæge, der tager sig af en eventuel behandling af patientens tænder, slimhinder og kæbeled. Har patienten ingen tænder tilbage fremstiller den kliniske tandtekniker en helprotese.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført uddannelsen til klinisk tandteknikerassistent.

Arbejdsopgaver
Den kliniske tandtekniker

  • undersøger patienter - optager journal
  • henviser evt. til tandlæge
  • tager aftryk af tænder og gummer
  • fremstiller proteser i laboratoriet
  • indsætter og justerer de færdige proteser
  • informerer og instruerer i renholdelse af proteserne
  • foretager kontrolundersøgelser af patienterne.

Jobmuligheder
Som klinisk tandtekniker kan du blive ansat hos en klinisk tandtekniker eller en tandlæge. Efter et års ansættelse kan du få autorisation til at drive egen klinik eller indgå i klinikfællesskab.

Optagelse 2020

Ansøgningsprocedure

Adgangskrav
Gennemført uddannelse til laboratorietandtekniker eller klinisk tandteknikerassistent. Udenlandske ansøgere skal inden studiestarten have bestået studieprøven i dansk.
Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis tilsvarende kvalifikationer haves.

Ansøgning om optagelse sker via optagelse.dk www.optagelse.dk Uddannelsesnummer: 22 022 Bilag til ansøgningen: Motiveret ansøgning, kopier af alle relevante eksamensbeviser og anbefalinger samt et vellignende foto.

Ansøgningsfrist er den 15. marts.

På grund af Corona-situationen kan Aarhus Universitet desværre ikke afholde interviews i år. Det betyder, at interviewet udgår. 

Din kvote 2 ansøgning bliver vurderet ud fra de kvote 2 kriterier, som i forvejen er gældende og du skal stadig opfylde kravet om en adgangsgivende eksamen i form af en uddannelse som laboratorietandtekniker eller klinisk tandteknikerassistent.

Til ansøgere der har søgt inden 22. marts: Se yderligere information i mail fra Aarhus Universitet udsendt den 13. maj 2020.  

Introdage og studiestart 
Introdage :  Sædvanligvis to dage i slutningen af august
Studiestart : Ca. 1. september

Er du interesseret i at høre mere om uddannelsen, kan du kontakte én af studievejlederne:

Mette Aakjær, tlf. 871 67 859, aakjaer@dent.au.dk
Anne-Marie Christensen, tlf. 871 67 824, amchristensen@dent.au.dk

Studiebeskrivelse

Uddannelsen til klinisk tandtekniker varer 4 ½-år.

Du skal have gennemført uddannelse som klinisk tandteknikerassistent på Tandteknikerskolen i København, før du kan søge ind på den 2-årige videregående uddannelse til klinisk tandtekniker. Undervisningen forudsætter, at du selvstændigt kan udføre de tekniske faser i fremstilling af proteser.

Den teoretiske undervisning danner basis for, at du kan undersøge patienter, lægge behandlingsplaner og udføre den kliniske og tekniske fremstilling af proteserne.

Uddannelsen består af følgende elementer:

  • Biologiske og medicinske basisfag, fx anatomi samt fysiologi
  • Kliniske fag - teori og praksis, fx klinisk oral fysiologi (KOF) og patientbehandling
  • Øvrige fag, fx retsodontologi, sociologi/psykologi