Forsøgspersoner søges

Til projektet oral inflammation, halitose, smags- og lugteforstyrrelser


Hjælp os med at undersøge, om betændelsestilstande i mundhulen påvirker smags- og lugtesansen.

Sektion for Parodontologi, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet søger frivillige forsøgspersoner til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt: Oral Inflammation, Halitose, Smags- og Lugteforstyrrelser.

Projektet skal belyse om personer med parodontitis har dårlig ånde (halitose).

Du kan deltage, hvis du:

  • Er mellem 18 og 60 år
  • Har mindst 15 tænder
  • Kan møde op til ét informationsmøde og én undersøgelse på Tandlægeskolen. Undersøgelsen varer 1½ - 2½ time og består bl.a. af en tandundersøgelse samt undersøgelser af din smags- og lugtesans.

Alle deltagere der opfylder inklusionskriterierne og deltager i forsøget får 600 kr. i ulempegodtgørelse for deltagelse i forsøget - beløbet er skattepligtigt. Eventuelle transportudgifter vil blive godtgjort i henhold til dokumenterede udgifter hertil, dog maksimum 400 kr.

Projektet er godkendt af den regionale videnskabsetiske komité, NR 1-10-72-157-20 og ledes af lektor Gustavo G. Nascimento, Sektion for Parodontologi, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet.


Information om projektet
Du kan her læse den skriftlige information om projektet

Se en kort video om hvad det indebærer at deltage i projektet

Kontakt os på perio.projekt@dent.au.dk eller ved at udfylde denne kontaktformular, hvis du er interesseret i projektet!

Ved at oplyse os om din e-mailadresse giver du tilsagn til, at vi må sende dig information om projektet.


Informationsmøder
Vi afholder løbende uforpligtende informationsmøder, hvor vi giver skriftlig og mundtlig information om alle forskningsprojektets detaljer og formålet med det.

Med venlig hilsen
Gustavo G. Nascimento, lektor
Sektion for Parodontologi