Sektion for Parodontologi

Profil

Sektionen beskæftiger sig med forskning og undervisning inden for faget Parodontologi - sygdomme i tændernes støttevæv.

Vores største prioritet ligger i studenterbehandlingen og de tandlægestuderende udfører på sidste del af studiet parodontalbehandling i tæt samarbejde med skolens tandlæger. De studerende har ikke mulighed for at udføre alle typer parodontalbehandlinger, og derfor kan vi i nogle tilfælde ikke tilbyde studenterbehandling.

Parodontalbehandling i studenterregi er mere tidskrævende end behandling i praksis. I nogle behandlingsperioder skal man komme 1-2 gange om ugen, mens man i andre perioder skal komme sjældnere.

Forskning

Sektion for Parodontologi har et aktivt forskningsmiljø, tværfagligt samarbejde og arbejder med klinisk, translationel og epidemiologisk forskning. Vi samarbejder med forskergrupper i Europa og oversøisk. Forskningsaktiviteterne på sektionen dækker aspekter af diagnose, epidemiologi, ætiologi og behandling af parodontale sygdomme.

Ph.d. og forskningsår

Hvis du er interesseret i en ph.d. eller et forskingsår inden for parodontologi, er du velkommen til at kontakte os.

Specialklinik for parodontologi

Vi modtager henvisninger til udredning og behandling af komplicerede tilfælde af parodontitis og mukogingivale komplikationer.Behandling foretages af en af vores tandlæger eller af vores autoriserede tandplejer (mod egenbetaling).  

Sektionsleder

Kontakt

Sektion for Parodontologi
Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C
Vis adressen på et kort

Tlf.: 87 16 81 52
E-mail: perio.clinic@odont.au.dk