Sektion for Parodontologi

Profil

Sektionen beskæftiger sig med forskning og undervisning inden for faget Parodontologi - sygdomme i tændernes støttevæv.

Vores største prioritet ligger i studenterbehandlingen og de tandlægestuderende udfører på sidste del af studiet parodontalbehandling i tæt samarbejde med skolens tandlæger. De studerende har ikke mulighed for at udføre alle typer parodontalbehandlinger, og derfor kan vi i nogle tilfælde ikke tilbyde studenterbehandling.

Parodontalbehandling i studenterregi er mere tidskrævende end behandling i praksis. I nogle behandlingsperioder skal man komme 1-2 gange om ugen, mens man i andre perioder skal komme sjældnere.

Forskning

Sektion for Parodontologi har et aktivt forskningsmiljø, tværfagligt samarbejde og arbejder med klinisk, translationel og epidemiologisk forskning. Vi samarbejder med forskergrupper i Europa og oversøisk. Forskningsaktiviteterne på sektionen dækker aspekter af diagnose, epidemiologi, ætiologi og behandling af parodontale sygdomme.

Ph.d. og forskningsår

Hvis du er interesseret i en ph.d. eller et forskingsår inden for parodontologi, er du velkommen til at kontakte os.

Specialklinik for parodontologi

Sektion for Parodontologi udfører udredning, diagnostik og behandling af komplicerede parodontale tilstande/tilfælde.

Vi tilbyder:

  • Udredning af komplicerede sygdomstilfælde
  • Ikke-kirurgisk behandling af parodontitis
  • Kirurgisk behandling af parodontitis
  • Kirurgisk behandling af mukogingivale komplikationer

Behandling for parodontitis kan foregå enten i studenterregi eller alternativt hos vores autoriserede tandplejer eller hos en af vores tandlæger (mod egenbetaling). Patienten indkaldes først til en kort undersøgelse, hvor der tages stilling til, i hvilket regi en evt. behandling kan udføres. Herefter bliver man indkaldt til en grundig undersøgelse, som normalt varer omkring 2 timer.

Vores største prioritet ligger i studenterbehandlingen og de tandlægestuderende udfører på sidste del af studiet parodontalbehandling i tæt samarbejde med skolens tandlæger. De studerende har ikke mulighed for at udføre alle typer parodontalbehandlinger, og derfor kan vi i nogle tilfælde ikke tilbyde studenterbehandling.

Parodontalbehandling i studenterregi er mere tidskrævende end behandling i praksis. I nogle behandlingsperioder skal man komme 1-2 gange om ugen, mens man i andre perioder skal komme sjældnere.

Kontakt

Sektion for Parodontologi
Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C
Vis adressen på et kort

Tlf.: 87 16 81 52
E-mail: perio.clinic@odont.au.dk