Sektion for Pædodonti

Profil

Faget pædodonti er en tværfaglig disciplin, som omfatter alle aspekter af oral helse og tandpleje for børn og unge.

I sektionens definition af oral helse indgår såvel en somatisk, en social og en mental komponent. På sektionen undervises der i alle emner inden for faget pædodonti.

Sektionen stiller specialkompetence til rådighed for Vestdansk Odontologisk Landsdels- og Videnscenter, og behandler patienter henvist fra Centeret.

Sektionen har særlige kompetencer inden for tandbehandling af børn og unge under sedering eller i generel anæstesi, samt inden for behandling af forskellige former for mineraliseringsforstyrrelser.

Forskning

Sektion for Pædodonti har en stor og aktiv involvering i forskning i samspil med forskere både indenfor og uden for instituttet, herunder internationalt.

Den aktuelle forskning omfatter tandsygdommes forekomst hos børn og unge, ætiologiske og behandlingsmæssige aspekter af forskellige former for tanddannelsesforstyrrelser og generelle helbredsproblemers indflydelse på tandstatus og oral helse.

En væsentlig del af sektionens forskning vedrører endvidere manifestationen af parodontitis hos børn og unge, herunder årsagsforhold og mikrobiologi.

Ph.d-studium og forskningsår

Hvis du er interesseret i at være ph.d.-studerende eller i at være forskningsårs-studerende inden for pædodonti, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Uddannelse

På sektionens kliniske afsnit undervises tandlægestuderende i tandbehandling af børn og unge, samt planlægning af tandpleje for denne aldersgruppe. Det lægges stor vægt på forebyggelse og på skånsom tandbehandling. Dele af undervisningen foregår i samspil med undervisningen af tandplejerstuderende.

Konstitueret sektionsleder

Kontakt

Sektion for Pædodonti
Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C
Vis adressen på et kort

Telefon: 87 16 74 00