Regionshospitalet Gødstrup får ny universitetsklinik for HPV-relateret sygdom

Forskningsafsnittet på Kvindesygdomme og Fødsler ved Regionshospitalet Gødstrup får status som universitetsklinik efter års dedikeret arbejde inden for HPV-relateret forskning.

Foto: Regionshospitalet Gødstrup

Fra 1. juli 2024 er forskningsafsnittet på Kvindesygdomme og Fødsler udnævnt til at være universitetsklinik. Blåstemplingen som universitetsklinik er et resultat af et mangeårigt arbejde og en stadig stigende forskningsaktivitet i behandling af kvinder med HPV-relaterede sygdomme.

En forskningsaktivitet der i 2023 kulminerede med 10 nye forskningsprojekter på afdelingen, 18 publicerede forskningsartikler i internationalt førende tidsskrifter, og så tog afdelingens forskere fem priser med sig hjem fra nationale og internationale konferencer.

Udnævnelsen til universitetsklinik er resultatet af en omfattende ansøgningsproces og er udmøntet i en formel samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Regionshospitalet Gødstrup.

Jørgen Frøkiær, leder af Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, fremhæver også potentialet for den nye universitetsklinik:

"Det her er endnu et eksempel på, at forskning af høj kvalitet både kan høre hjemme på universitetet, universitetshospitalet og regionshospitaler, så forskningen bliver til gavn for patienterne via et aktivt samspil. Tillykke med udnævnelsen, den er vitterlig fortjent," siger han. 

På Regionshospitalet Gødstrup glæder cheflæge på afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler Carsten Byrjalsen sig over udnævnelsen, der er betyder meget for de ansatte i afdelingen.

"Vi er rigtig stolte af, at vores stærke og dygtige forskningsenhed nu har fået belønning for flere års arbejde med at løfte forskningen i hyppige og almindelige gynækologiske sygdomme op på et niveau med international bevågenhed. Det giver hele afdelingen luft under vingerne," siger han.

Nyudnævnt professor i spidsen

Udnævnelsen til universitetsklinik sker i forlængelse af en positiv bedømmelse af et klinisk professorat til afdelingens forskningsansvarlige overlæge, Anne Hammer, som har været leder af forskningsenheden siden marts 2020. 

Anne Hammer får som klinisk professor ansvaret for lede og udvikle forskningen i universitetsklinikken i samarbejde med Institut for Klinisk Medicin. 

Cirka 80 procent af danske kvinder får mindst én HPV-infektion i livet. Hos de fleste kvinder forsvinder infektionen af sig selv, men for nogle er den kronisk, hvilket kan føre til celleforandringer, som uden behandling kan udvikle sig til livmoderhalskræft.

"Vi vil være spydspids i forhold til at forbedre od udvikle udredningen og behandlingen af kvinder med celleforandringer," siger Anne Hammer, der netop har modtaget en bevilling på ti millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden. 

Bevillingen skal gå til et femårigt forskningsprojekt, som skal afdække de genetiske mekanismer i virusset, der spiller en rolle i forhold til kvinders risiko for at udvikle livmoderhalskræft som følge af en HPV-infektion.

 

Kontakt: 

Institutleder Jørgen Frøkiær
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Telefon: 20234527
Mail: jf@clin.au.dk

 

Klinisk Professor Anne Hammer
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Regionshospitalet Gødstrup, Kvindesygdomme og Fødsler
Telefon: 2349 4736
Mail: ahlauridsen@clin.au.dk

 

Cheflæge Carsten Byrjalsen
Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup
Telefon: 60143216
Mail: ​​​​​​carbyr@rm.dk