Tandtekniker

Tandtekniker - et arbejde med teknik og præcision

Tandteknikeren arbejder på et dentallaboratorium og fremstiller kroner, broer og proteser. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktik på et dentallaboratorium. Skolen tilbyder uddannelsens grundforløb. Hovedforløbet foregår på Tandteknikerskolen i København. Uddannelsen er koncentreret materialelære, tekniske arbejdsprocesser og laboratoriearbejde.

Tandteknikeren skal have fingerfærdighed, overblik, koncentrationsevne, formsans og et godt farvesyn.
Tandteknikeren kan blive ansat på et dentallaboratorium, hos en klinisk tandtekniker, i kommunal tandpleje eller hos en tandlæge.Tandteknikeren kan også vælge at åbne sit eget dentallaboratorium.

At kunne smile og tygge er livskvalitet
Som tandtekniker laver du kroner, broer og proteser til patienter, der enten skal have opbygget en knækket tand eller helt eller delvist mangler tænder. Det er din opgave at lave tanderstatningerne så patienten får bedre muligheder for at tale, tygge – og ikke mindst smile. Kort sagt, dit arbejde handler om at være med til at forbedre patientens tilværelse og velvære.

En sikker hånd
At fremstille kroner, broer og proteser er præcisionsarbejde. Derfor skal du være i besiddelse af en god portion fingerfærdighed, koncentrationsevne, tålmodighed og omhu. Og du skal vide hvornår dit arbejde er 100 procent i orden.

Teknisk forståelse
At være tandtekniker kræver en høj grad af teknisk forståelse. Du møder yderst sjældent de patienter, som du laver tanderstatningen til. Det er derfor vigtigt, at du er i stand til at arbejde ud fra modeller og skriftlige retningslinier. På laboratoriet modtager du et aftryk, som tandlægen har taget af patientens mund. Ud fra aftrykket laver du først en model i gips og fremstiller dernæst kronen, broen eller protesen på baggrund af modellen. Arbejdet udfører du ved hjælp af håndværktøj, støbe-, bore- og pudseapparater samt en række andre redskaber.

Viden om materialer
Tandteknikeren bruger forskellige materialer til fremstilling af tanderstatninger. Det kan fx være kunststoffer, porcelæn eller forskellige typer metal, såsom guld og andre ædle metaller. Det betyder, at du skal have en grundig viden om de forskellige materialer og deres egenskaber. Samtidig skal du kunne anvende forskellige arbejdsteknikker afhængigt af hvilket materiale, du arbejder med.

Et godt øje
At fremstille kroner, broer og proteser er ikke bare et håndværk. Det kræver også kunstneriske evner som formsans og et godt farvesyn, for at det endelige resultat af arbejdet kan blive en velfungerende erstatning for de naturlige tænder.

Rolig, men travl tandteknikerens arbejdsdag er ofte travl. Dentallaboratorierne får mange bestillinger og alt arbejde skal helst udføres her og nu. Derfor skal du være god til at tilrettelægge dit arbejde og du skal kunne arbejde under tidspres, uden at det går ud over kvaliteten af dit arbejde. Du skal kunne være rolig og omhyggelig, selvom arbejdsmiljøet er hektisk.

Job
Som tandtekniker kan du blive ansat på et dentallaboratorium, hos en klinisk tandtekniker, i kommunal tandpleje eller hos en tandlæge. Du kan også vælge at åbne dit eget dentallaboratorium.

Optagelse

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse og består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb med 2 trin.

  • Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra grundskolen eller har afsluttet grundskolen inden for de sidste 14 måneder. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg (varer 20 uger). 
  • Grundforløb 2 er kun for elever, der har en uddannelsesaftale og er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet (varer 20 uger). 
  • Hovedforløbet. Uddannelsens hovedforløb er trindelt og veksler mellem skoleophold og praktik. Det første trin varer 2 år, og der kan vælges mellem fast og aftagelig protetik. Derefter kan man specialisere sig yderligere med trin 2, der varer 1 år. Hovedforløbet foregår på NEXT Uddannelse i København.

Adgangskrav til grundforløb 2

  • Praktikaftale på et dentallaboratorium eller hos en klinisk tandtekniker.
  • Kontakt Britt Bomberg vedr. uddannelsen på tlf. 29454276 eller pr. mail bbomberg@dent.au.dk for hjælp med at søge en praktikplads.

Uddannelsesstart og tilmelding

Grundforløb 2 starter den 16. august i 2019 og den 20. januar 2020 for de elever, som har en uddannelsesaftale. 

Du sender din underskrevne uddannelsesaftale (praktikplads) til NEXT Uddannelse i København.

Husk at du selv skal gøre opmærksom på at du ønsker at tage grundforløbet i Aarhus. Du sender en kopi af din uddannelsesaftale til:

Studiesekretær Jette Woetmann,
Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS),
Tandlægeskolen, Aarhus Universitet,
Vennelyst Boulevard 9,
8000 Aarhus C.

Grundforløb 2 foregår på Institut for Odontolologi og Oral Sundhed på Tandlægeskolen i Aarhus og hovedforløbet foregår på NEXT Uddannelse i København.