Klinikassistent - et arbejde med mennesker og sundhed

Uddannelsen er koncentreret om patientservice, forebyggelse af tandsygdomme, assistance ved tandbehandling, klinikhygiejne og klinikadministration. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktik på en tandklinik.

Klinikassistenten skal have overblik, psykologisk sans, praktisk håndelag og besidde evne til samarbejde og kommunikation.

Klinikassistenten kan få arbejde på private tandlægeklinikker og i kommunal tandpleje. Der er muligheder for praktik og job i udlandet.

Patientkontakt
Som klinikassistent er du ofte den første patienten møder på tandklinikken. Du er klinikkens ansigt udadtil og spiller en central rolle for patientens oplevelse af klinikkens atmosfære og kultur. Psykologi og patientservice er derfor vigtige elementer i uddannelsen.

Dobbeltrolle ved tandlægestolen
Når patienten sidder i tandlægestolen skal du kunne fornemme, hvornår patienten har brug for en beroligende hånd. Samtidig skal du yde tandlægen effektiv assistance ved hele tiden at sørge for de rigtige instrumenter og materialer.

Klinikkens hygiejne
Det er helt afgørende for patientens oplevelse af tryghed og sikkerhed, at klinikkens hygiejne er i top. Ikke mindst ved operationer har tandlægen brug for en effektiv hjælp, der gennem en hygiejnisk arbejdsteknik sikrer den optimale operationshygiejne, og den opgave bliver du specialuddannet til.

Selvstændige patientopgaver
Som klinikassistent kan du selv have patienter i stolen. Du kan afpudse og fluorbehandle tænder, undervise i tandbørstning og tage røntgenbilleder. De praktiske dele af opgaverne træner du på dukker, eller I går to elever sammen og øver på hinanden.

Du skal også have fag som f.eks. regnskab, så du kan varetage de administrative funktioner på en tandklinik.

Undervisning
Især i den kommunale tandpleje deltager klinikassistenten i det pædagogiske arbejde med vejledning i mundhygiejne på børn. Det foregår både på klinikken, i børnehaver og i skoleklasser.

Job - også i udlandet
Uddannelsen til klinikassistent er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktik på den tandklinik, du er ansat. Du kan blive elev i en privat tandlægepraksis eller i den kommunale tandpleje. Du har også muligheder for praktik og job i udlandet.

Videreuddannelse

Som færdiguddannet klinikassistent har du mulighed for videreuddannelse:

Tilmelding og optagelse på tandklinikassistentuddannelsen

Uddannelsesstart

De næste grundforløb 2 hold, som du kan søge ind på, starter:

  • 16. august i 2019
  • 20. januar 2020 

 

Tilmelding og optagelse

Der er indført en kvotepladsordning til grundforløb 2 på tandklinikassistentuddannelsen.
Hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en tandklinik, er du sikret adgang til grundforløb 2 på tandklinikassistentuddannelsen.

Har du IKKE en uddannelsesaftale og vil søge en kvoteplads?

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en tandklinik, har skolen et antal kvotepladser, som elever uden uddannelsesaftale kan søge.

Du skal tilmelde dig via optagelse.dk  - Husk at vedhæfte dine skolebeviser og/eller uddannelsesbeviser samt udtalelser.

Når vi har modtaget din ansøgning vil du blive indkaldt til bl.a. en samtale forud for optagelsen. Du bliver indkaldt via mail, så det er vigtigt at du tjekker din mail, så du ved hvornår du skal komme til samtale.

Hvad er en kvoteplads?

En "kvoteplads" er en plads på grundforløbets 2. del for dig, der ikke allerede har en underskrevet uddannelsesaftale. Der er et begrænset antal kvotepladser og har du ikke en praktikplads, men drømmer om at blive tandklinikassistent, skal du ansøge om en kvoteplads.

Blandt ansøgerne til kvotepladserne udvælger Institut for Odontologi og Oral Sundhed de bedst kvalificerede og du vil blive indkaldt til bl.a. en samtale forud for optagelse. Du bliver indkaldt via mail, så det er vigtig at du tjekker din mail, da du ellers kan miste muligheden for at blive optaget.

Ved skolen vurdering lægges vægt på følgende:

  • Studieegnethed (Kan du møde i skole hver dag og være aktiv i undervisningen)
  • Erfaringer (Hvilke erfaringer har du ift. frivilligt arbejde, fritidsjob eller fuldtidsjob)
  • Personlige kompetencer (Fleksibilitet, initiativ, selvstændighed, ansvarsbevidsthed og være god til kontakt med andre mennesker)
  • Gode danskkundskaber
  • Kunne overholde hygiejnekravene i uddannelsen
  • Initiativ i forhold til at skaffe en praktikplads

Der er ingen garanti for, at du får en kvoteplads, selvom du søger og har været til samtale. Kvotepladserne giver adgang til 20 ugers grundforløb, hvorefter du skal finde en praktikplads.

Leder du efter en praktikplads kan du med fordel oprette din profil på www.dentaljob.dk

Det er gratis og giver dig en god mulighed for at blive opdaget af de tandklinikker, der søger nye elever.

Har du allerede en uddannelsesaftale?

Hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale (praktikplads), så skal den sendes direkte til:

Jette Woetmann,
Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS),
Vennelyst Boulevard 9,
8000 Aarhus C.

Hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en tandklinik, er du sikret adgang til grundforløb 2 på tandklinikassistentuddannelsen.

Åbent hus arrangementer

Der er åbent hus på følgende datoer i 2019 og 2020:

  • onsdag den 23. oktober 2019 
  • onsdag den 22. april 2020

Begge dage i tidsrummet fra kl. 15.00-17.00.

Grundforløbsstart 16. august 2019 og 20. januar 2020.

Bestilling af nyt eksamensbevis

Her er det muligt - mod betaling - at bestille et nyt eksamensbevis