Oral funktion og smerte

Smerter og funktionelle kæbeledslidelser er et utilstrækkeligt anerkendt problem i Danmark, på trods af at de påvirker 10 % af den danske befolkning.For nogle er smerten så invaliderende, at de til sidst kan blive erklæret uarbejdsdygtige. 

Skandinavisk center for forskning i oral funktion og smerte (SCON)

Institut for Odontologi og Oral Sundhed - ved Peter Svensson og Sektion for Klinisk Oral Fysiologi - indgår i et samarbejde med Skandinavisk center for forskning i oral funktion og smerte (SCON), der har til formål at styrke forsking i oral funktion og ansigtssmerter.